Zasady przetwarzania informacji o charakterze danych osobowych

W naszej ofercie internetowej Klient znajdzie opis naszych produktów i usług, otrzyma najnowsze informacje i oferty oraz dowie się o możliwościach zatrudnienia bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jeśli jednak Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Po to, by lepiej realizować nasze rozwiązania, możemy wykorzystywać w przeglądarce internetowej Klienta niewielki plik, który będzie przechowywany w jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer Internetowy (tzw. cookie). Taki plik nie może zostać odczytany przez żaden serwer internetowy poza tym, który umieścił ja w komputerze użytkownika. Jest on przez nas wykorzystywany do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Klienta czy tez hasła Klienta, którego nie będzie on musiał wprowadzać przy każdorazowej wizycie na naszej stronie internetowej. Żaden z takich plików nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Klientem elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową. Klient może skonfigurować swoją przeglądarkę internetowej do informowania go o tym, kiedy używane są pliki cookie lub do uniemożliwiania ich wykorzystywania.

Profesjonalne Systemy Kontroli Dostępu

.
 


Więcej informacji wkrótce.
 

 

 

 

 

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hprofile-frc3/v/t1.0-1/c1.0.160.160/p160x160/10690072_846864665365855_9146875416125657534_n.jpg?oh=f54ed91e54b07a6ea6588abc54865b2d&oe=5717DC5C

NOWOŚĆ

Wprowadzamy do sprzedaży

nowinki, ciekawe i przydatne.  (czytaj dalej)